Verzending & retour0. Levertijden

Wij proberen alle pakjes binnen de periode van maximum 1 week bij de klant te leveren. 
Deze levertijd is puur indicatief. 
Doordat al onze producten met de hand in Marokko vervaardigd worden kan de levertijd met enkele weken oplopen wanneer de voorraad uitgeput is. Indien de klant een product besteld dat vanuit Marokko geleverd moet worden, zal hij/zij daarvan via mail op de hoogte gesteld worden en de mogelijkheid krijgen de bestelling alsnog te annuleren.


1. Verzenden

De gekochte Producten worden steeds per koeriersdienst naar de Klant opgestuurd. De leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend. RDM spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via koeriersdienst naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koeriers-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerier aan RDM worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten. In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen 30 dagen beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten terugbetaald. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal RDM op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is. Zoniet zal RDM het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering. 

 
 

2. Retourneren

De Partikuliere Klant heeft een beperkt recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering, RDM op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de bestelling wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden. Als een Partikuliere Klant RDM van de uitoefening van zijn/haar verzakingsrecht op de hoogte wil stellen, kan de Klant zulks doen door een e-mail te verzenden naar volgend adres: info@ruedumaroc.com. RDM gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retourinstructies (incl. het retouradres in België).

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van deze e-mail ook daadwerkelijk terug te zenden. Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Let op:

  • De kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
  • Producten dienen onbeschadigd (geen krassen edm.), ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden teruggezonden. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bv. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, edm.). De verpakking dient alle accessoires, handleidingen edm. te bevatten.
  • De originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) dient aan het geretourneerde Product te worden toegevoegd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
  • Zend de Producten steeds aangetekend terug en bewaar het bewijs van verzending. Producten die RDM niet terugkrijgt, worden niet terugbetaald.
  • Producten die op verzoek van de Klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.

Wanneer RDM de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal RDM de Klant binnen de 30 dagen terugbetalen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijven ze eigendom van de Klant. Indien gewenst kan RDM de Producten op kosten van de Klant terug sturen via de koeriersdienst.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor Professionele Klanten.